Zabranjuju se javna okupljana na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 100 lica

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar doneo je Naredbu o izmeni Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru, prema kojoj se zabranjuju javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom prostoru i na javnim mestima na otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 100 lica.

Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju ruku, upotrebu ličnih zaštitnih sredstava i rastojanje između prisutnih lica od najmanje dva metra.

Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima na otvorenom prostoru, rastojanje između okupljenih lica mora iznositi najmanje dva metra, uz upotrebu ličnih zaštitnih sredstava.

Prethodno je bilo dozvoljeno da se na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru okupi najviše do 50 ljudi.

Redakcija

Redakcija