(VIDEO) Zorana Mihajlović posetila 6. Tkačku koloniju u Staparu

VI tkačku koloniju u Staparu posetili su predstavnici diplomatskog kora, republičkih i lokalnih institucija.

Događaj je otvorio gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, a takođe prisutnima su se obratili i predsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, ambasador SAD Entoni Godfri, ambasadorka Kanade Keti Čaba, te predsednica etno mreže Violeta Jovanović.

“Naš plan je da postojeće potencijale koji se baziraju upravo na kulturnom nasleđu kao značajnom resursu grada, razvijemo u sferi kulturnog i manifestacionog turizma, da staparski ćilim ali i drugi, pre svega lokalni gastronomski proizvodi mogu i treba da zauzmu značajno mesto. Koliko mi kao grad računamo na potencijal staparskog ćilima, može da se zaključi na osnovu činjenice da smo podržali staparke prilikom nabavke razboja za tkanje ćilima, osnaživanje žena koje su bile spremne da se uključe u posao tkanja ovog autentičnog proizvoda, tradicionalnog kulturnog nasleđa i podrške plasmanu i promociji staparskog ćilima između ostalog i oključivanjem u protokularni poklon grada Sombora“ – istakao je gradonačelnik Grada Sombora Antonio Ratković.

Prisutnima se obratila i predsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović:

“Za nas je ovo veoma važan događaj jer nekako pokazuje da smo na dobrom putu i da svih ovih godina trudeći se da kroz rodnu ravnopravnost, koordinaciono telo, etno mrežu, kroz taj jedan put da pokažemo šta sve žene mogu da naprave i urade sa svojih deset prstiju i koliko to može da obiđe ceo svet i koliko je to važno za našu zemlju, za kulturu, za naš identitet. Nekada, kažu, bar sam tako pročitala, za nekoliko ćilima mogli ste da kupite jutar zemlje. Danas se vrlo malo govori o tome a mi smo pokrenuli ovu akciju, već nekoliko godina smo u njoj, želeći da ponovo vratimo vreme kada će se ovim ćilimima govoriti u celom svetu, kada će oni krasiti domove mnogih ljudi, kada će oni podsećati na to šta je Srbija bila, šta Srbija jeste i šta sve Srbija može da bude u budućnosti i zato posebna takođe zahvalnost i ambasadi Kanade ali isto tako i ambasadi Nemačke, koja nam je pomogla da se obratimo UNESCO-u i da pokušamo da tri naša ćilima stavimo na tu listu zato što je to od neprocenjivog značaja za ustvari razvoj i budućnost zemlje i očuvanja našeg identiteta.”

“Neobično sam ponosan na dugogodišnju saradnju američke ambasade sa Etno mrežom. Još od 2005. godine kada je USAID svojim sredstvima pomagao njihovo osnivanje kao krovne organizacije za žene koje se lokalno bave zanatstvom i ručnim radovima. Tokom proteklih 15 godina USAID je investirao preko 100.000 dolara da bi Etno mreža postala ovako uspešan i održiv projekat kakav je danas. Putem promotivnih manifestacija uz podršku USAID-a i dodatnih donacija američke ambasade, Etno mrežaje postala poznati brend u zemlji i u inostranstvu” – rekao je ambasador USA Entoni Godfri.

“Proizvodnja ovih rukotvorina ukupnom ekonomskom razvoju  regiona u kojima žive ove vredne tkalje ali i ekonomskoj nezavisnosti i osnaživanju samih žena, globalna pandemija korona virusa je donela nove izazove i naša ideja je bila da kroz ovaj projekat podržimo žene koje su suočene sa ovim dodatnim izazovom i potencijalno negativnim efektom na njihove porodice. Na taj način im je obezbeđena mogućnost da u svom životu imaju više izbora čime će se baviti” – u svom obraćanju kaže ambasadorka Kanade.

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović u ime Etno mreže dodelila je priznanja za izuzetan doprinos očuvanja kulturnog nasleđa i osnaživanju žena kroz tkačke kolonije doskorašnjoj gradonačelnici Sombora Dušanki Golubović, bivšem članu gradskog veća za kulturu i obrazovanje Nemanji Saraču, kao i ambasadorki Kanade Keti Čaba.

“Velika je zahvalnost svima onima koji su do sada davali svoju neumornu podršku svake godine ili barem neke posećivali i ovu našu koloniju i učinili mnogo da afirmišemo kako žene, njihov predani rad, ulogu u porodici i društvu ali sasvim sigurno i kulturno nasleđe kojim u velikoj meri obilujemo. Na kraju svakako mislim da smo ostavili dobre temelje koje je potrebno još mnogo nadograđivati i zato pre svega želja da uspešno i dalje ovu nadgradnju nastavi naš novi gradonačelnik u saradnji, nadam se i podršku sa svima vama” – rekla je doskorašnja gradonaćelnica grada Sombora Dušanka Golubović.

Nakon posete VI tkačkoj koloniji predstavnici su krenuli u obilazak odabranih znamenitosti Bačkog Podunavlja.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar