(VIDEO) Volonterski servis Crvenog krsta Sombor nastavlja vredno da radi

Volonterski servis Crvenog krsta Sombor nastavlja vredno da radi. Koliko su sugrađani spremni da pomognu starim i bolesnim licima, govori i broj zaintersovanih koji se iz dana u dan povećava.

Više o trenutnoj situaciji u volonterskom servisu rekao nam je Endi Vaš, stručni saradnik u Crvenom krstu Sombor.

„Do sada je u Volonterskom servisu Crvenog krsta Sombor, kako u gradu tako i u 15 naseljenih mesta, bilo angažovano oko 200 volontera, koji su pomagali našim starim odlazeći u prodavnice, kupujući osnovne životne namirnice, isto tako odlaze kod izabranog lekara po nalaze i slično. Od početka vanrednog stanja Volonterski servis Crvenog krsta Sombor je pomogao oko 2.300 domaćinstava, što je izuzetna brojka i stvarno bi hteo da pohvalim rad svih volontera koji se veoma trude da što brže i kvalitetnije pomognu našim starijim sugrađanima“.

Naša ekipa zatekla je volontere na podeli podataka, te smo od nekih i saznali zbog čega su odlučili da se prijave na volonterski rad kao i oko čega pomažu starijim licima.

„Za volontersk posao sam se prijavila da bih pomogla starijim sugrađanima koji su nemoćni u ovoj vanrednog situacija i ne smeju da izađu iz kuće da uzmu svoje osnovne živote namirnice i sve ostalo što im je potrebno za život. Najviše se susrećemo sa tim da im treba nabavka osnovnih životnih namirnica, odlazak po nalaze kod izabranog lekara ili odlazak u apoteku po lekove koje oni redovno koriste“, rekla nam je Valentina Ganić, volonterka.

„Prijavila sam se da bih pomogla starijim ljudima kojima je pomoć potrebna. Uglavnom im pomažemo oko nabavke osnovnih životnih namirnica i lekova“, sa nama je podelila Olivera Hajnal, volonterka.

Ove devojke poslale su poruke i ostalim sugrađanima kako bi im se pridružili ovakvim humanim delom.

„Ovo je humana akcija i može da se prijavi svako ko ima želju da pomognu starijim licima koji su u ovoj vanrednoj situaciji sprečeni da sve te svoje obaveze obavljaju sami“, za našu televiziju istakla je Valentina.

„Pozvala bih ih da nam se pridruže jer je ovo pre svega jedan humani gest, jer se pomaže starijim ljudima, a starije ljude bih zamolila da ostanu kod kuće“, završava Olivera.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar