(VIDEO) Raspisani konkursi za upis u Vojne škole

Otvoreni su konkursi za upis nove generacije kadeta i učenika u Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole.

“Konkurs za upis u vojnu školu od 15. februara do 31. marta. Konkurs je otvoren za upis kadeta vojne akademije. Prima se ukupno 210 kadeta na sedam studijskih programa, zatim za Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije koji prima 40 kandidata na integrisane akademske studije medicine koje traju šest godina. Otvoren je konkurs za Srednju stručnu vojnu školu, koja prima 60 kandidata kroz pet smerova i konkurs za Vojnu gimnaziju koja prima ukupno 90 kandidata, od toga 80 za prvu godinu školovanja i po pet za drugu i treću godinu školovanja“ – ističe major Željko Marinković.

U Vojnim školama uz vrhunsko obrazovanje stiču se brojne veštine, tu su mogućnosti bavljenja sportom, aktivnosti u raznim sekcijama, druženje. Vojni poziv podrazumeva stalno usavršavanja i napredovanje u karijeri.

Svoja iskustvo sa nama podelili su Aleksandar Dvoračko, kadet druge godine Vojne akademije i Jovan Nikolić, učenik treće godine Srednje stručne Vojne škole.

Na samom početku pitali smo ih koji su to razlozi zbog kojih su upisali neku od Vojnih škola.

„Pa rekla bih da je to još od malih nogu. Uvek sam idealizovala oficirski poziv. Na kraju četvrte godine sam ipak odlučila da ostvarim tu svoju dečiju želju još uvek, i evo danas ovde“ – kaže Aleksandra Dvoračko, kandidat druge godine Vojne akademije.

„Pa pre svega ljubav prema vojnom pozivu koji bih rekao je jako izazovan i prema svojoj zemlji, a pored toga zato što nas posle završene škole očekuje siguran posao, što je danas jako važno“ – rekao je Jovan Nikolić, učenik treće godine Srednje stručne vojne škole.

Zanimalo nas je i kako izgleda jedan njihov radni dan.

„Ustajanje u šest, potom lična higijena, nakon toga doručak, potom imamo jutarnje aktivnosti tipa postrojavanje ili uvežbavanje strojevog koraka. Nakon toga ide nastava, potom ručak i posle toga su slobodne aktvnosti ili časovi učenja“ – rekla je Aleksandra Dvoračko, kandidat druge godine Vojne akademije.

„Ustajanje u šest ujutru, nakon toga imamo jutarnje vežbanje, jutarnju smotru. Nakon toga idemo na nastavu ili na časove učenja zavisno od smene. Nakon nastave ima vannastavnih aktvnosti, sekcija, sportskih sekcija, streljarstva, dramskih, muzičkih, veliki broj sekcija za svakog“ – kaže Jovan Nikolić, učenik treće godine Srednje stručne Vojne škole.

ZA sam kraj razgovora pitali smo ih šta planiraju nakon završetka vojnih škola koje pogađaju.

„Nakon akademije bih da steknem neko iskustvo u jedinicama Vojske Srbije i naravno nakon toga da nastavim školovanje na Akademiji“ – ističe Dvoračko.

„Ja planiram da počnem sa radom u jedinicama Vojske Srbije i da se naknadno kroz službu usavršavam“ – rekao je Nikolić.

Treba napomenuti da je konkurs za upis otvoren do 31. marta.

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik