(VIDEO) Pokret gorana Sombor ove jeseni sprovešće ozeljenjavanje na teritoriji našeg grada

U saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Sombora, a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, Pokret gorana Sombor će ove jeseni sprovesti ozelenjavanje na teritoriji Grada Sombor.

Pripremne aktivnosti za ovaj poduhvat za pošumljavanje na oko osam lokacija u mesnim zajednicama naše opštine su u toku.

“To je naša aktivnost koju mi sprovodimo stalno, jedna od glavnih programskih aktivnosti,gde je cilj da što više mladih motivišemo da pokreću inicijative za ozelenjavanje i pošumnjavanje, znači da već krenemo sa tim jer kad se nešto sadi efekti nisu kratkoročni, znači to je nešto što se vidi posle izvesnog niza godina i zato i jesmo upućeni na mlade jer njima to ostaje, znači to je u suštini za budućnost i za decu.

U planu je da u mesnim zajednicama u somborskoj opštini posadimo određeni broj stabala ili ukrasnog zelenila, žbunja, da uredimo određene površine koje su zapuštene ili koje se nalaze oko vrtića, škola, različitih organizacija, odnosno sportskih objekata, kako bi se to uredilo jer dosta toga je godinama zapušteno. Inicijativa baš nešto posebno ni nema od strane mladih i sad u suštini pokušavamo da ih podstaknemo i da ih pozovemo da pronađu te lokacije, da nam jave da im pružimo podršku kako bi uspeli da saniramo neke površine i da sredimo objekte i okolinu tih objekata.“

Pokret gorana Sombor poziva sve organizacije mladih i za mlade koji su aktivni u svojim mesnim zajednicama da se jave ukoliko žele da se priključe realizaciji ovog projekta.

Aleksandra Pataji

Aleksandra Pataji


Novinar