(VIDEO) Održana 5. sednica Skupštine Grada Sombora

U Velikoj sali zgrade Županije održana je 5. sednica Skupštine Grada Sombora. Na samom početku sednice održan je minut ćutanja za nedavno preminule: patrijarha Irineja, odbornika Nemanju Kandića i bivšeg gradonačelnika Grada Sombora Jovana Slavkovića.

Nakon usvojenog zapisnika sa prethodne Skupštine, donete su odluke o prestanku mandata odbornicima Vladislavu Živanoviću i Nemanji Kandiću, a na njihovo mesto izabrani su Nikola Đurić i Borislav Kosanović.

Na period od pet godina Čarna Petričević izabrana je za lokalnog ombudsmana Grada Sombora.

Usvojen je i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sombora za 2020. godinu za period januar-septembar. Izvestila po ovoj tački dnevnog reda bio je Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede.

Takođe usvojen je i predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama odluke organizaciji Gradske uprave Grada Sombora, predlog odluke o komunalnoj miliciji kao i predlog odluke o javnim raspravama.

U poslednjoj, 16. po redi tački dnevnog reda odlučivalo se o izborima i imenovanjima. Usvojeni su predlozi za imenovanja Upravnog i Nadzornog odbora Gradskog muzeja Sombora, Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“, Kultunog centra „Laza Kostić“, Turističke organizacije Grada Sombora i Centra za Socijalni rad.

Takođe usvojeni su prelozi za razrešenja i imenovanje člana Upravnog odbora u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“, člana Školskog odbora u Školi za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Stanišiću, u Gimnaziji „Veljko Petrović“ Sombor i u Osnovnoj školi „Petar Kočić“ Riđica.

Foto: sombor.rs

Redakcija

Redakcija