(VIDEO) 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25 novembar širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Zbog trenutne epidemiološke situacije Sigurna kuća Sombor ove godine neće organizovati nikakve aktivnosti.

„U skladu sa merama i preporukama Kriznog štaba Grada Sombora ne planiramo nikakva javna okupljanja niti radionice kao što smo ranije to radili, a vi redovno pratili. Ove godine imamo sastanak sa gradonačelnikom Grada Sombora gde ćemo predstaviti dosadašnje aktivnosti i istraživanja koje smo sproveli kao i plan za naredni period“, istakla je Tamara Savović, koordinator rada u Sigurnoj kući Sombor.

Našu sagovornicu smo pitali i koliko je žena prošlo kroz Sigurnu kuću Sombor i da li ima neku statisku kada je reč o drugim Sigurnim kućama u Srbiji.

„Ove godine smo na smeštaju u Sigurnim kućama imali 42 korisnika, odnosno 21 ženu i 21 dete. Moram da napomenem da je polovina smeštaja od 2016. do 2019. godine u svim Sigurnim kućama u Srbiji bila 1581 žena, a 1681 dete od toga polovina dečaci polovina devojčice. Nasilje u porodicu ostavlja velike posledice i na dete. Često kažem da su deca tihi svedoci nasilja u porodici gde su posledice dugoročne.“

Zanimalo nas je i koji je to profil žene koja dospe u Sigurnu kuću.

„Idealna žrtva nasilja je ekonomski zavisna žena koja je emotivno ucenjena, najčešće sa decom koja je usled dugogodišnjeg nasilja u porodici izgubila i kvalifikacije koje je do sada imala i koja je najčešće nekonkuretna na tržištu rada.“

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik