U zgradi Osnovnog i Višeg suda u Somboru održana Tribina na temu „Medijacija“

Centar za medijaciju Vojvodine uz podršku Osnovnog suda u Somboru, organizovao je upoznavanje zainteresovanih sa uslugama medijacije u vansudskom rešavanju sporova.

„U pitanju je mogućnost mirnog rešenja sporova. To je projekat koji podržavaju vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde. Mnogo je postupaka, mnogo je netolerancije između ljudi, i veoma je teško naći neku materijalnu istinu. Postupci drugo traju, veliki su troškovi , veštačenja sve to iznurujuće pa je ponuđen jedan način da se pokuša mirno rešiti. Sve bi to onda bilo u rukama medijatora“, istakla je Aleksandra Medurić Kalčan – predsednica Osnovnog suda u Somboru.

Ovom prilikom pruženi su odgovori na pitanja šta je to medijacija, u kojim se u slučajevima primenjuje, ko učestvuje u procesu medijacije, koje su prednosti medijacije u odnosu na sudsko rešavanje procesa.

Medijatori su ljudi visokog stručnog profila čije je opredeljenje, da se između ostalog, bave mirnim rešavanjem sporova, to nužno ne moraju da budu pravnivnici, to mogu biti ljudi drugih struka kao što su ekonomisti, socijalni radnici, psiholozi ili ljudi nekih struka u kojima postoje određene vrste sporova. Medijator je neko ko pored svoje visoke stručne spreme, završava osnovnu obuku čime stiče uslov za licencu čime se upisuje u registar Ministarstva pravde koji je jedinstven za teritoriju cele Republike Srbije, to znači da medijatori nisu ograničeni samo za teritoriju određene mesne nadležnosti, već mogu da rešavaju sporove na teritoriji cele Republike Srbije“, rekla je za televiziju „Sreće“ Ivana Kulić – medijator.

Stevan Žižić

Stevan Žižić


Novinar