U toku je obeležavanje „Evropske nedelje lokalne demokratije“

Povodom „Evropske nedelje lokalne demokratije“ koja se obeležava od 12. do 18. oktobra, članovi Radne grupe za realizaciju Akcionog plana reforme poreza na imovinu i sprovođenje participativnog budžetiranja u Gradu Somboru delili su promotivni materijal i razgovarali sa građanima o participativnom budžetiranju, u Uslužnom centru Gradske uprave.

Prema rečima Branislava Svorcana, člana Radne grupe za realizaciju Akcionog plana reforme poreza na imovinu i sprovođenje participativnog budžetiranja u Gradu Somboru, 15. oktobra 1985. godine Evropski parlament usvojio je Evropsku povelju lokalne demokratije koja je postala osnov za sprovođenje, kako međunarodne saradnje između gradova i opština, tako i sprovođenje različitih oblika direktne demokratije koje svi danas možemo da vidimo.

Jedan od oblika direktne demokratije jeste participativno budžetiranje koje Grad Sombor sprovodi šesti put ove godine.

Foto: sombor.rs

Redakcija

Redakcija