U planu izgradnja brze saobraćajnice koja će povezati Bačku i Banat

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ raspisalo je javnu nabavku za Studiju opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo).

U planu je brza saobraćajnica u četiri trake, kojom će vozila moći da idu 100 km/h. Procenjena vrednost nabavke je 300 miliona dinara bez PDV-a.

Ponude se dostavljaju do 30. marta, a istog dana će u 10 biti otvaranje ponuda. Poziv za podnošenje prijava i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Javnih puteva „Putevi Srbije“.

Redakcija

Redakcija