Tretmani suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Sombora

U narednom periodu sprovodiće se nekoliko različitih tretmana suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Sombora.

U periodu do 12. jula „Ciklonizacija“ će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha na području priobalne zone Dunava i naseljenih mesta Bezdan, Kolut, Bački Breg i Bački Monoštor. Tretmani će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda-cihalotrina. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

U periodu od 01. do 31. jula preduzeće „ORIS“ u saradnji sa „Ciklonizacijom“ izvršiće tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Sombora i svih pripadajućih naselja. Tretman će se vršiti u predvečernjim časovima od 17.00 do 23.00 časa u danima kada meteorološki uslovi budu povoljni. Suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom na teritoriji naselja preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Navedeni preparat za tretman odraslih komaraca je štetan za pčele, te se mole pčelari da zaštite ili izmeste svoje košnice.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na facebook i internet stranici preduzeća „ORIS“ doo Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova.

Redakcija

Redakcija