Sportski savez Grada Sombora bio deo projekta „MOVE Week“

Sportski savez Grada Sombora je svojim aktivnostima bio deo Nedelje fizičke aktivnosti u okviru projekta „MOVE Week“ i kampanje koja se odvija širom Evrope tokom poslednje nedelje maja meseca.

U okviru kampanje „NowWeMOVE“ izvedena su dva događaja u sklopu programa „Besplatna sportska rekreacija – fitness za žene u gradu Somboru“. Prvi je bio u ponedeljak 25.maja a drugi u sredu 27. maja i oba su sprovedena u sali MZ Nova selenča, gde je promovisana fizička aktivnost i zdravi stilovi života.

„NowWeMOVE“ kampanja je koordinirana od strane Međunarodne Asocijacije za Sport i Kulturu u saradnji sa Evropskom Biciklističkom federacijom i finansijski je podržana od strane Evropske Unije.

Redakcija

Redakcija