(VIDEO) Somborski Dom zdravlja dobio dva nova vozila od Gradske uprave grada Sombora

Dušanka Golubović, gradonačelnica Grada Sombora, uručila je ključeve dva vozila direktorici Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ dr Emeše Uri. Grad Sombor nabavio je nova vozila za potrebe Doma zdravlja kako bi se obezbedila bolja i dostupnija zdravstvena zaštita svim građanima Sombora. Za nabavku ovih vozila izdvojeno je 4 miliona dinara.

„Kao i tokom prethodnih godina, tako i tokom ove, Grad Sombor nastavio je sa obnovom opreme potrebne za Dom zdravlja i sve građane Sombora, u svrhu primarne zdravstvene zaštite. U tom smislu, ove godine na predlog ove ustanove nabavili smo dva nova vozila. Jedno je kombi, drugo je putničko vozilo, koje će sasvim sigurno doprineti kvalitetnijoj i dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti. Grad Sombor za ovu nabavku izdvojio je iznos od 4 miliona dinara i u skladu sa kompletnom dokumentacijom koju smo dobili obezbeđene su kako javne nabavke, tako i kompletna transparentnost u nabavci vozila, te otuda sada građani imaju mogućnost i da ih koriste.“

Prema rečima direktorke Doma zdravlja putničko vozilo sa osam sedišta služiće za transport pacijenata na dijalizu, a drugi vozilo koristiće se za potrebe opšte službe.

„Veoma je komplikovano i teško da svim pacijentima osiguramo da na pravo vreme stignu u bolnicu i da dobiju praktično onu pomoć koja im je neophodna za život. Ja bi se zahvalila Gradu Somboru i gradonačelnici na razumevanju za naše potrebe i moram da napomenem da je za vreme ove pandemije Grad Sombor bio naš najveći i donator i pomagač, što je najbolji pokazatelj na kojem je nivou svesti praktično naš grad, jer koliko ulažemo u ustanove od javnog značaja, znači za opšte dobro, to je najbolji pokazatelj kvaliteta i svesnosti ljudi.“

Redakcija

Redakcija