Sombor primer dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti

Slađana Radin, članica Gradskog veća za oblast rodne ravnopravnosti, učestovala je na virtuelnoj Konferenciji lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, na kojoj su predstavljeni primeri dobre prakse lokalnih samouprava i mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Konfereciju je organizovalo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a uz finansijku podršku Evroske unije.

Predstavnica Grada Sombora je ovom prilikom predstavila iskustva Grada Sombora u realizaciji prekograničnog projekta ekonomskog osnaživanja žena „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“ u okviru kog je 30 žena podržano putem obuka i dodeljeno im je 30.000 sadnica lavande, a osnovano je i socijalno preduzeće „Lavangrad“ .

Redakcija

Redakcija