Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu 14. avgust

Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Sombora podseća obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da 14. avgusta dospeva treća rata po osnovu lokalnih javnih prihoda na teritoriji Grada Sombora.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odeljenju lokalne poreske administracije, šalter 2 i 3 Gradskog uslužnog centra ili na brojeve telefona 025/ 469-203, 025/468-158 i 025/468-198

Redakcija

Redakcija