Raspisan Konkurs za kratku priču „Miodrag Borisavljević“

Opštinski kulturni centar iz Apatina u okviru 6. Festivala kratke forme „Potpis“ raspisuje Konkurs za kratku priču i dodelu nagrade „Miodrag Borisavljević“.

Uslovi konkursa su da jedan autor može poslati samo jednu priču, priče se šalju u dva primerka pod šifrom (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostavlja se sa pričama), jedan autor može da učestvuje samo sa jednom šifrom, nagrada se dodeljuje samo jednom autoru, a istom autoru Nagrada se ne može dodeliti drugi put.

Tema konkursa je slobodna. Priče moraju biti neobjavljene, dužine do 6.000 karaktera sa razmacima.

Konkurs je otvoren do 15. aprila tekuće godine.

Marko Lončar

Marko Lončar


Glavni i odgovorni urednik