Produžena isplata korisnicima prava socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom

Svim korisnicima koji imaju pravo na: novčanu socijalnu pomoć, dodatak za negu i pomoć drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kojima je to pravo isteklo 15. marta, ili kasnije tokom trajanja vanrednog stanja, produžava se dalja isplata na osnovu ranije donetih rešenja, osim u slučaju da je nadležni organ već odlučio o daljem korišćenju prava, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Zaključak o produžavanju isplate korisnicima prava u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom donela je Vlada Republike Srbije.

Redakcija

Redakcija