Primena rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

U skladu sa odredbom člana 2. stav 1. Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima, koja je stupila na snagu dana 24. marta, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji stranke ne mogu snositi posledice nepostupanja u zakonom propisanim rokovima u upravnim postupcima pred gradskom upravom grada Sombora.

Dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatraće se, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Redakcija

Redakcija