Prikupljeno više od 4800 kilograma ambalažnog pesticidnog otpada

Prikupljeno je 4891 kg ambalažnog otpada u okviru akcije prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja koju je sprovela Poljoprivredna stručna služba Sombor u saradnji sa Gradom Somborom i organizacijom SECPA. Akcijom su obuhvaćena sva naseljena mesta na području Grada, kao i salaška i prigradska naselja.

Akcija je započela u naseljenim mestima Riđica, Stanišić, Svetozar Miletić i Aleksa Šantić gde je prikupljeno 737 kg ambalažnog otpada, u naseljenim mestima Kljajićevo, Čonoplja i Telečka prikupljeno je 129 kg, u naseljenim mestima Bački Breg, Kolut, Bezdan i Bački Monoštor prikupljeno je 544 kg, a unaseljenim mestima Stapar i Doroslovo prikupljeno je 890 kg.

Poslednjeg dana akcije ambalažni otpad se prikupljao od poljoprivrednika sa podučja Grada Sombora, kao i salaških i prigradskih naselja i tom prilikom je prikupljeno 2591 kg.

U ovogodišnjoj akciji učestvovala su 53 poljoprivredna proizvođača i 3 firme, a za reciklažu je skupljeno više od 48000 boca.

Redakcija

Redakcija