Prijavljivanje nezakonitosti u vreme pandemije korona virusa

Kako bi se sprečile neregularnosti na tržištu u vreme pandemije COVID -19 građani i privreda mogu da prijave nezakonito podizanje cena životnih namirnica, lekova, medicinskih sredstava i zaštitne opreme jedinstvenom Kontakt centru za republičke inspekcije. Zaposleni u Kontakt centru će prijavu primiti na broj 011/6350-322 ili putem www.inspektor.gov.rs i, uz ocenu, proslediti nadležnoj republičkoj inspekciji.

Zbog zabrane kretanja, operateri će na raspolaganju biti od 9 do 16 časova, a van radnog vremena moguće je ostaviti prijavu kao govornu poruku. Tokom celog dana, moguće je podnositi prijave i online, preko jednostavne kontakt forme na sajtu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, što je ujedno najefikasniji način da se što pre dobije odgovor. Prijave mogu da se podnesu i anonimno, a oni koji ostave kontakt podatke dobiće u roku od 72 sata povratnu informaciju kojoj republičkoj inspekciji je prosleđena. Republičke inspekcije imaju zakonski rok da obaveste podnosioca o toku postupka.

Putem Kontakt centra moguće je podneti i pritužbu na postupanje službenih lica republičkih inspekcija. Ono što građani i privreda neće moći da prijavljuju su problemi iz nadležnosti pokrajinskih i lokalnih inspekcija kao što su: komunalni poslovi, komunalni red, saobraćaj, buka, vanpijačna prodaja, izgradnja objekata u nadležnosti opštine/grada. U tim situacijama operateri će ih uputiti na nadležnu pokrajinsku ili lokalnu inspekciju.

Redakcija

Redakcija