Preporuke za nastavak pripremnog procesa – proba u oblasti kulture

Ministarstvo kulture i informisanja uz saglasnost Kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, donelo je Preporuke za nastavak pripremnog procesa, proba, izvođača umetničke igre-klasičan balet, narodna igra, savremena igra i ostalih kulturnih programa i kulturnih sadržaja-mjuzikl i pantomima u svim ustanovama kulture.

Sve ustanove kulture, kao i ostali subjekti u kulturi, kulturno-umetnička društva i dr., treba da se pridržavaju mera utvrđenih navedenom preporukom.

Redakcija

Redakcija