Predsednik opštine Odžaci održao sastanak sa lovačkim udruženjima

Predsednik opštine Odžaci, Goran Nikolić, sastao se sa predstavnicima lovačkih udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Odžaci. Sastanak je održan u skladu sa propisanim merama za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID – 19, te je iz tog razloga održan po grupama.

Na sastanku su razmatrani problemi sa kojima se lovačka društva susreću u svom radu. Iskazana je spremnost opštine da pomogne u njihovom rešavanju, u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima.

Ukazano je na značaj projektnog finansiranja i potreba da lovačka društva izrade projekte sa kojima bi konkurisali kod viših nivoa vlasti. Ovi projekti za cilj trebaju da imaju stvaranje mogućnosti da lovačka društva prihoduju od svog rada, kako bi imali više sredstava za svoje funkcionisanje.

Opština Odžaci nastaviće finansijski da podržava rad udruženja, za šta se sredstva planiraju u budžetu za narednu godinu.

Redakcija

Redakcija