POKS: Izmeniti zakon koji diskriminiše porodilje

Pokret obnove Kraljevine Srbije izdao je saopštenje u kojem traži hitnu izmenu zakona o Finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim se porodiljama uskraćuje mogućnost da tokom porodiljskog odsustva produže dozvoljeni minus ili podignu kredit u banci.

Prema rečima, narodnog poslanika i predsednika POKSA trudnice i porodice moraju uživati posebne privilegije, jer Srbija godišnje samo zbog negativnog prirodnog priraštaja gubi više od 30.000 stanovnika. Umesto posebne brige o njima, ovaj zakon ih čak diskriminiše, što je nedopustivo.

Pokret obnove Kraljevine Srbije podseća da je tražio izmenu niza zakonskih rešanja po ugledu na Kraljevinu Švedsku, gde je položaj roditelja najbolji u Evropi. Takođe, podneti su predlozi za dodeljivanje različitih subvencija porodicama sa više dece kao i da imaju brojne druge olakšice prilikom zapošljavanja, podizanja kredita u bankama i drugo.

Redakcija

Redakcija