„Plava ptica“ organizuje obuku za negovateljice

Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“ organizuje akreditovani program obuke za rad negovateljica sa decom sa smetnjama u razvoju. Ova jedinstvena obuka je namenjena saradnicima u sistemu socijalne zaštite, pre svega na poslovima negovatelja i medicinskih sestara ali i drugim saradnicima koji nemaju formalno obrazovanje za sistem socijalne zaštite i rad sa osobama sa invaliditetom, kako bi im pružila osnovna znanja i informacije.

Obuka je akreditovana kod Zavoda za socijalnu zaštitu, traje 3 dana i za stručne radnike nosi 15 bodova. Edukatori i autori obuke su Marko Košutić, defektolog-oligofrenolog, Samira Ćurtić, viša medicinska sestra i Kristina Dragišić, psiholog. Svi edukatori su sa višegodišnjim iskustvom u praksi usluga za decu i odrasle sa razvojnim teškoćama.

Cena obuke za pojedinačne prijave je 10.000,00 dinara ili ukoliko se obuka organizuje za više polaznika u ustanovi koja naručuje obuku cena je 118.000 dinara za grupu do 20 učesnika+putni troškovi.

Redakcija

Redakcija