Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec jul

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora će, u toku meseca jula, putem komunalne policije, vršiti kontrolu komunalnog reda u skladu sa važećim poropisima, u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Sombora.

Nadzor će se, u mesecu julu, vršiti po sledećem rasporedu:
08. jul Stapar i Doroslovo
09. jul Čonoplja i Telečka
15. jul Bački Monoštor
16. jul Aleksa Šantić i Svetozar Miletić
22. jul Kljajićevo
23. jul Gakovo i Rastina
28. jul Stanišić i Riđica
29. jul Bački Breg i Kolut
30. jul Bezdan

Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta naseljenim mestima.

Redakcija

Redakcija