Održana 13. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Na nedavno održanoj 13. sednici Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavao gradonačelnik Antonio Ratković, članovi Veća odlučivali su o 4 tačke dnevnog reda.

Između ostalog Gradsko veće je prihvatilo izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sombora za 2020. godinu za period januar-septembar.
Tekući prihodi budžeta grada su u navedenom periodu ostvreni u iznosu od 2.069.172.171 dinara, dok su budžetski rashodi izvršeni u iznosu od 2.043.593.988 dinara.

U izveštaju je zaključeno da su sve funkcije korisnika očuvane, a obaveze preuzete Odlukom o budžetu za tekuću godinu servisirane, bez obzira na proglašenje epidemije u našoj zemlji i tešku epidemiološku situaciju koja nas je pratila od marta meseca, zbog čega je Vlada Republike Srbije preduzela niz ekonomsko-fiskalnih mera sa ciljem pomoći privredi i stanovništvu.

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sombora za 2020. godinu za period januar-septembar naći će se pred odbornicima na narednoj sednici Skupštine grada.

Redakcija

Redakcija