Održan sastanak gradonačelnika sa predstavnicima mesnih zajednica

Antonio Ratković, gradonačelnik Grada Sombora i Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede sastali su se sa predstavnicima saveta seoskih i gradskih mesnih zajednica.

Ovom prilikom razgovarali su o dugoročnim i kratkoročnim planovima za svaku mesnu zajednicu.

Na sastancima predstavnicima mesnih zajednica predstavljen je plan da se od ove godine u okviru participativnog budžetiranja odabere više predloga za svaku mesnu zajednicu i da se posebno glasa za predloge u okviru mesne zajednice.

Anketiranje građana za projekte participativnog budžetiranja ove godine biće organizovano putem interneta.

Redakcija

Redakcija