Od 18. januara počinje upis u vojnu evidenciju za lica muškog pola rođena 2003. godine

Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2003. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta, rođena od 1991. do 2002. godine, koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u Centru obdrane Sombor ili opštinskoj kancelariji Centra Ministarstva Odbrane, a prema mestu prebivališta u periodu od 18. januara do 28. februara tekuće godine.

Lica koja se uvode u vojnu evidenciju treba da ponesu ličnu kartu na uvid. Ukoliko ne poseduju ličnu kartu, na uvid treba poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju,. jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Redakcija

Redakcija