Objavljen Javni konkurs za izradu lokalnog akcionog plana za decu

Grad Sombor objavio je Javni konkurs za izradu Lokalnog akcionog plana za decu. Na javnom konkursu može da učestvuje udruženje koja ima sedište na području Grada Sombora, koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima, koje je opravdalo sredstva koja su im u prethodnim godinama dodeljena iz budžeta Grada po bilo kom osnovu, u čijem je statutu udruženja nedvosmisleno naveden rad sa decom, koje ima iskustva u izradi lokalnih politika i koje ima minimum 5 godina iskustva u kreiranju i realizaciji programa i aktivnosti za decu.

Za izradu Lokalnog akcionog plana za decu obezbeđena su sredstva u iznosu od 700.000,00 dinara, od čega je 500.000,00 dinara izdvojeno iz budžeta Grada Sombora, a 200.000,00 dinara dinara obezbeđeno kao podrška Programa „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska Vlada.

Učesnici Javnog konkursa mogu podneti najviše jedan predlog projekta.

Redakcija

Redakcija