NSZ: U Javnom pozivu „Moja prva plata“ učešće prihvatilo 30.600 nezaposlenih lica

Poslodavci koji žele prijaviti svoje učešće na Javnom pozivu „Moja prva plata“ mogu to uraditi do 25. septembra. Informacije o programu i načinu prijave mogu se dobiti na sajtu www.nsz.gov.rs i www.mojaprvaplata.rs .

Program „Moja prva plata“ podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad, odnosno, praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

U program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Trajanje programa je 9 meseci. Angažovanim licima se isplaćije naknada u visini od 20.000,00 dinara za srednju stručnu spremu i 24.000,00 za lica sa visokim obrazovanjem.

Na današnji dan, na nivou Srbije, učešće u programu je prihvatilo 30.600 nezaposlenih lica. Zvanično prijavljivanje kandidata vršiće se elektronskim putem na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs u periodu od 01. do 15. oktobra tekuće godine.

Kandidati prilikom prijave treba da dostave radnu biografiju i skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.

Redakcija

Redakcija