NSZ: Posredovanje radnih mesta

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Sombor posreduje za sledeća radna mesta:

Ložač parnih kotlova na određeno vreme, fizički radnici na stovarištu na neodređeno vreme, vozači B kategorije – dostavaljači na određeno vreme, prodavac brze hrane na neodređeno vreme i radnik na pripremi i prodaji palačinki na neodređeno vreme.

Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da je danas, 14.januara, izvršena isplata posebne novčane naknade za mesec decembar 2020. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.

Redakcija

Redakcija