„Nezavisnost“ pokreće pregovore za aneks PKU u cilju regulisanja prava zaposlenih u vreme epidemije

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ je u ponedeljak, 3. avgusta uputio Predlog Ministarstvu zdravlja da se otpočne sa pregovorima za izmenu i dopunu Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove.
U predlogu se između ostalog kaže:

Rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama pod izmenjenim okolnostima prouzrokovanim pandemijom korona virusa Covid – 19 pokazao je brojne probleme u organizovanju rada, kršenju prava zaposlenih iz radnih odnosa, ali i nedostatku zakonske regulative koja bi bila primenjivana u ovakvim situacijama.

Na osnovu iskazanih problema Izvršni odbor Sindikata je doneo Odluku o pokretanju postupka za otpočinjanje pregovora za Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove kojim bi bila uređena pravila u vreme epidemija od većeg epidemiološkog značaja, poput sadašnje. Aneks bi bio potpisan sa Ministrom zdravlja, i jasno precizirao odnos poslodavca i zaposlenih.

Redakcija

Redakcija