Nastavlja se tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje

Tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji Grada Sombora koji je započeo danas nastavlja se i u subotu 23. maja. Tretman vrši kompanija „Eko san plus“ preparatima koji nisu opasni za pčele.

Tretiraju se priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare, na lokalitetima Sombor, Stapar, Doroslovo, Kljajićevo, Čonoplja, Stanišić i Svetozar Miletić.

Redakcija

Redakcija