Nastavlja se saradnja između Gradskog muzeja Sombor i Muzeja “Tir Ištvan” iz Baje

Tokom protekle nedelje Gradski muzej u Somboru posetili su predstavnici Muzeja „Tir Ištavan“ iz Baje kao vid nastavka dogovora i saradnje između ta dva muzeja. U sklopu posete Muzej je posetila i Rozalia Preininger, većnica za spoljne poslove grada Baje, koja želi da podrži ovaj vid saradnje dva muzeja.

Nastavak saradnje preciziran je u tri pravca, jedan u vezi zajedničkog projekta konzervacije Timpanona iz XIII veka, otkrivenog u Batmonoštoru i njegovo čišćenje radi mogućnosti odlivanja replika i dalje prezentacije.

U okviru radne posete gosti iz Baje su upoznati sa zbirkama i predstavljena im je muzejska Stalna postavka. Razgovaralo se o mogućim IPA projektima u budućnosti kao o načinu zadovoljenja kulturnih potreba građana optimalnim korišćenjem kulturnog potencijala kojima raspolaže Gradski muzej Sombor.

Redakcija

Redakcija