Nastavlja se projekat inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa

U zgradi „Županije“ predstavnici Gradske uprave grada Sombora, Štaba za vanredne situacije, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj sastali su se povodom uspostavljanja saradnje na projektu „Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 jedinica lokalne samouprave“.

Projekat je usmeren ka umanjenju negativnih efekata Kovid-19 pandemije, sa posebnim fokusom na Rome i Romkinje i druge marginalizovane grupe u oblastima jačanja kapaciteta lokalne samouprave putem održavanja programa obuka namenjenih gradskom Štabu za vanredne situacije, kao i informisanje, prevencija i oporavak od kovida putem održavanja radionica sa predstavnicima Romske populacije i drugih marginalizovanih grupa.

Projekat se sprovodi u okviru Projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji je 2018. godine pokrenulo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom.

Redakcija

Redakcija