Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojim se rodi treće ili četvrto dete

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u porodicama u kojim se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 150.000.000.00 dinara. Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojim se počev od 01. januar 2019. rodi treće ili četvrto dete.

Osim podsticanja rađanja i ublažavanja negativnih demografskih trendova, cilj konkursa je i iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama, kao preduslova za pokretanje privrednog razvoja.

Potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Redakcija

Redakcija