Kazne za iznošenje otpada pre „Meseca čistoće“

Redovnom kontrolom javnih površina od strane komunalne inspekcije i komunalne policije utvrđeno je da je, poslednjih dana, učestalo iznošenje i ostavljanje na javne površine različitog otpada iz domaćinstava.

Mole se građani da na javne površine ne iznose i ne ostavljaju otpad i predmete kao što su biljni otpaci, ambalažni otpad, kabasti otpad, građevinski otpad, zemlja, kao i sve druge vrste otpada i predmeta.

U toku „Meseca čistoće“, od strane Javno komunalnog preduzeća „Čistoća“, o trošku grada, odnose se otpaci sakupljeni sa javnih površina. Svi ostali otpaci i predmeti u toku „Meseca čistoće“ će sa javnih površina biti odneti od strane “Čistoće“, o trošku vlasnika objekata ispred kojih su otpad i predmeti ostavljeni, po cenovniku ovog preduzeća.

Otpad i predmeti koji se odnose u toku „Meseca čistoće“ mogu se izneti na javnu površinu najranije 2 dana pre dana koji je utvrđen rasporedom odnošenja otpada. Svako drugačije iznošenje i ostavljanje otpada i predmeta na javnoj površini predstavlja prekršaj u smislu važeće Odluke o uređenju grada, za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 6.000 dinara za fizička lica.

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave Grada Sombora putem komunalne inspekcije i komunalne policije će u narednom periodu vršiti pojačan nadzor nad sprovođenjem navedene Odluke i u slučaju nepoštovanja odredbi Odluke preduzimati propisane mere.

Redakcija

Redakcija