Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu 15 seoskih kuća sa okućnicom i za dodelu paketa pomoći, u okviru Regionalnog stambenog programa biće objavljen 25. marta 2020. godine.

Osobe koje su stekle status izbeglih lica usled događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine i imaju prijavljeno boravište na teritoriji grada Sombora mogu da dobiju bespovratnu pomoć za rešavanje stambenih potreba. Maksimalan iznos koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom je 9.500 evra, a za dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala je do 1.500 evra po porodičnom domaćinstvu.

Javni poziv će trajati od 25. marta do 12. maja tekuće godine.

Redakcija

Redakcija