24 11 Opštinsko veće Štampa
petak, 24 novembar 2017 16:09

Sednica Opštinskog

veća Apatin


 

 

Nakon što je usvojen Zapisnik sa 29. sednice opštinskog Veća opštine Apatin, usvojeno je Rešenje o otuđenju suvlasničkog udela u nepokretnosti od 6/18 dela u svojini opštine Apatin.

U trećoj tački odobreno je pokretanja postupka izdavanja u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini opštine Apatin. U četvrtoj i petoj tački usvojeni su zahtevi licima koja su podnela zahteve za postavljanje privremenog objekta-letnje bašte na delu javne površine Ulice Obilićeva u Prigrevici, kao i postavljanje privremenog objekta-kioska za prodaju voća i povrća na delu javne površine Ulice Apatinsku put u Prigrevici.

U poslednjoj tački, opštinsko Veće je dalo saglasnost licu koje je podnelo zahtev da izvrši nadziđivanje stana ukoliko pribavi saglasnost najmanje 2/3 vlasnika stanova.