24 11 ARK "Somaraton" Štampa
petak, 24 novembar 2017 15:49

ARK "Somaraton" -

Postaviti osvetlenje

na Hipodrom

 

 

 

Zajednički trening Atletsko-rekreativnog kluba „Somaraton“ biće održan u subotu u 16 sati na Gradskom hipodromu u Somboru.

U Somboru kao i u celoj našoj državi prisutan je opšti trend rasta ljudi koji se svakodnevno rekreiraju: trče, šetaju, voze bicikl ili nešto drugo kako bi sačuvali i unapredili svoje zdravlje, ali i unapredlili svoj društveni život.

Gradski hipodrom je već dugo vremena glavno mesto u gradu u kojem se Somborci rekreiaraju. Vikendom se na hipodoromu okupi i više od stotinu rekreativaca. Međutim, od kraja oktobra meseca nastaje veliki problem, jer na hipodromu nema osvetljenja, te veliki broj rekreativaca nema mogućnost da se bavi svojim aktivnostima jer je na hipodromu potpuni mrak. Kako veliki broj ljudi radi sve duže, ovaj problem je sve veći i traje skoro pola godine. Činjenica je da je na hipodromu sve više dama i da ovaj problem može da bude veoma ozbiljan i sa stanovišta njihove bezbednosti.

ARK„Somaraton“ je stoga pokrenuo inicijativu da se ovaj problem reši, a treningom koji će biti održan po mraku žele da skrenu pažnju na ovaj problem i ukažu nadležnima na njegovo rešavanje.