27 11 SEC - NAPOR Štampa
ponedeljak, 27 novembar 2017 16:19

Skupština NAPOR-a

 

video prilog

 

 

 


25. i 26. novembra u Somboru je održana redovna Skupština Nacionalne asocijacije praktičara omladinskog rada – NAPOR.

U velikoj sali Skupštine grada Sombora aktivisti Nacionalne asocijacije NAPOR su održali svoju redovnu godišnju skupštinu u okviru koje su govorili o sprovođenju programa omladinskog rada, te o planovima i ciljevima za narednu godinu.Na samom početku Skupštine sve učesnike je pozdravila gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

Asocijacija NAPOR je osnovana 2009. godine i broji 65 organizacija članica sa teritorije Republike Srbije, koje sprovode programe omladinskog rada, tj. programe koji doprinose ličnom i socijalnom razvoju mladih osoba. Ciljevi NAPOR su: unapređivanje položaja mladih u društvu; unapređivanje sistemske brige o mladima; obezbeđivanje i unapređivanje sigurnog okruženja i mogućnosti za lični i socijalni razvoj mladih; profesionalizacija omladinskog rada; utvrđivanje novih zanimanja u oblasti omladinskog rada; utvrđivanje standarda omladinskog rada i njihovo uvođenje u praksu; utvrđivanje kriterijuma kompentencija omladinskih radnika; kao i podsticanje umrežavanja i razmene znanja i prakse između udruženja koja sprovode omladinski rad.

Organizaciju ovogodišnje skupštine je na sebe preuzeo Somborski edukativni centar, koji je punopravni član NAPOR-a, a čiji je predsenik Srđan Vlaškalić ujedno i član Upravnog odbora NAPORA.