23 11 SEC Štampa
četvrtak, 23 novembar 2017 15:27

Balkan kaleidoskop

 

 

U Osijeku je od 15. do 18. novembra održan međunarodni trening na temu multiperspektivnog pristupa istoriji, u okviru kog su učesnici iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Italije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Nemačke imali priliku da preispituju i analiziraju različite pristupe modernoj istoriji Balkana kroz pregled nastavnih istorijskih udžbenika. Učesnici su mahom bili profesori istorije i učitelji, ali i psiholozi i pedagozi koji rade sa mladima na slične teme u okviru neformalnog obrazovanja.

Ispred Somborskog edukativnog centra, koji je i jedan od partnera na ovom projektu, na treningu su učestvovale Milica Lugumerski, psihološkinja i omladinska radnica SEC-a i Vitka Čavić, diplomirana profesorka istorije. One će, kao i drugi učesnici, u narednom periodu realizovati u svojoj lokalnoj zajednici serijal aktivnosti za mlade sa ciljem razvoja multiperspektivnosti u pogledu na događaje devedesetih u regionu.Trening je prva aktivnost u okviru projekta „Balkan kaleidoskop“, koji realizuje Agencija za lokalnu demokratiju LDA iz Subotice, a koji finansira Evropska Komisija u okviru programa “Evropa za građane i građanke”.