23 11 SEC Štampa
četvrtak, 23 novembar 2017 15:25

Omladinski rad na ulici


 

 

Somborski edukativni centar, u sklopu projekta “Outside the Box – Introducing Urban Street Youth Work to Youth Workers of Serbia”, koji realizuju u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara omladinskog rada – NAPOR, a uz podršku Evropske omladinske fondacije i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, organizuje konferenciju “Omladinski rad na ulici – smernice i primeri dobre prakse”.Konferencija će biti održana 30. novembra u Somboru u prostorijama Kulturnog centra.

Tom prilikom, biće predstavljen projekat koji je počeo sa realizacijom u maju 2017. godine, do sada sprovedene aktivnosti, kao i smernice i preporuke za kurikulum omladinskog rada na ulici, koje su kreirane tokom projekta.Takođe, u toku konferencije biće predstavljeni i primeri projekata i programa organizacija u Srbiji koji se implementiraju putem metoda rada na terenu, kao i sa ranjivim grupama mladih, odnosno mladima u riziku.

Ovim putem pozivaju zainteresovane omladinske radnike, omladinske lidere i aktiviste sa teritorije Srbije da se prijave za učešće na konferenciji. Prijavljivanje za učešće se vrši putem „online“ formulara koji se nalazi na stranici Somborskog edukativnog centra, najkasnije do utorka, 28. novembra, do 17 časova. Broj učesnika je ograničen, a selekcija će se vršiti na osnovu motivacije i analize prijavnog formulara. Povratnu informaciju o prihvatanju učešća prijavljeni će dobiti najkasnije do poslednjeg dana roka za prijave.

Za sve učesnike je obezbeđen materijal za rad, troškovi prevoza i obrok, te prenoćište za učesnike iz udaljenijih delova Srbije.