24 11 Cene Štampa
petak, 24 novembar 2017 16:08

Indeksi potrošačkih cena


 

 

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2017. godine, u odnosu na septembar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća, Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Zdravstvo. Rast cena je zabeležen i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana, Transport i Rekreacija i kultura. Pad cena je zabeležen u grupama Komunikacije, Obrazovanje i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.