28 11 Kula Štampa
utorak, 28 novembar 2017 16:28

Sednica

Opštinskog veća Kula

 

 

 

Na 51. sednici Opštinskog veća doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja za 2017. godinu. Rešenje se odnosi na sledeća javna preduzeća: JKP „Komunalac“ Kula i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur, Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Kula o oslobođenju plaćanja za odlaganje komunalnog otpada na deponiju sopstvenim vozilom – kamionom, kao i Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za zapošljavanje opštine Kula.Takođe, Opštinsko veće je utvrdilo predlog rešenja o prestanku mandata direktora JKP i imenovanju v.d. direktora JKP čiji je osnivač opština Kula i prosledilo ga Skupštini opštine Kula na razmatranje i usvajanje.