21 08 Gradska uprava Štampa
sreda, 21 avgust 2019 14:32

Javna rasprava o nacrtu

Odluke o boravišnoj taksi

 


 

Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Grada Sombora objavilo je poziv na javnu raspravu o nacrtu Odluke o boravišnoj taksi.

Odluka o boravišnoj taksi donosi se kako bi se uskladili propisi sa odredbama novog Zakona o ugostiteljstvu. Po novom Zakonu o ugostiteljstvu fizička lica kao obveznici plaćaju boravišnu taksu paušalno na godišnjem nivou, a pravna lica plaćaju boravišnu taksu na dosadašnji način. Visinu godišnjeg iznosa boravišne takse utvrđuje nadležno Odeljenje.

Javna rasprava će trajati u periodu od 23. avgusta do 6. septembra tekuće godine. Takođe 6. septembra biće održana i javna prezentacija nacrta Odluke o boravišnoj taksi, u periodu od 10 do 11 časova, u sobi 108 zgrade Županije.