21 08 PU Vera Gucunja Štampa
sreda, 21 avgust 2019 14:24

Drugi upisni rok u pripremne

predškolske grupe

 

Predškolska ustanova "Vera Gucunja" obaveštava roditelje da će se prijavljivanje dece za upis u pripremne predškolske grupe u drugom upisnom roku obavljati u periodu od 26. do 28. avgusta u objektu "Bubamara" u gradu i u naseljenim mestima, svakog radnog dana od 08 do 10 časova.

Za prijavu deteta za upis u pripremnu grupu potrebno je priložiti: izvod iz Matične knjige rođenih za dete, važeću ličnu kartu sa tačnom adresom roditelja ili staratelja, rešenje o starateljstvu za decu pod starateljstvom, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i popunjeno prijavu koja se dobija na licu mesta.