30 11 "VISITUS" Štampa
četvrtak, 30 novembar 2017 15:36

Projekat "VISITUS"

 

 

 

Timovi koji učestvuju u izradi projekta „Proširenje turističke ponude prilagođene slepim i slabovidim osobama“ – "VISITUS", održali su treći sastanak. Na sastanku, održanom u Somboru, analizirali su sprovedene aktivnosti.

Članovi projektnog tima grada Sombora u prethodnom periodu su imali intenzivne kontakte sa Zajedničkim sekretarijatom INTERREG IPA programa, sa kojim su dogovorene određenemodifikacije na nivou čitavog projekta. O potrebnim promenama Somborci su iscrpno govorili sa partnerima u projektu, timom opštine Erdut i timom Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.Na sastanku u Somboru dogovoreno je održavanje otvarajuće konferencije i definisana logistika za aktivnosti koje predstoje u narednom periodu.