28 11 Sombor Štampa
utorak, 28 novembar 2017 16:34

Sprečavanje uzurpacije

atarskih puteva


 

 

Uzurpacija atarskih puteva koji su u javnoj svojini grada Sombora bila je učestala i lokalna samouprava je, u skladu sa Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, odlučila da stane na put ovoj pojavi i izdala  je  naloge za omeđavanje uzurpiranih – odoranih  atarskih puteva.Prvo omeđavanje izvršeno je  u K.O. Aleksa Šantić – „Bajmočki put“, a danas (27. novembar) se pristupilo omeđavanju dva atarska  puta u K.O. Riđica.Omeđavanju puteva u K.O. Riđica prisustvovali su zamenik gradonačelnice Sombora Antonio Ratković, Darko Radulović, član Gradskog veća za oblast poljoprivrede i Mirko Strigić, član Gradskog veća za oblast ruralnog razvoja, koji su istakli da se sa uvođenjem reda u korišćenje javne svojine grada Sombora nastavlja i da  Odeljenje za poljoprivredu priprema omeđavanje atarskih puteva u K.O. Rastina i K.O. Stanišić.Predstavnici lokalne samouprave podsećaju da je Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u dva navrata izdalo saopštenje kojima  je upozorilo uzurpatore atarskih puteva da prestanu sa uzurpacijom.

Na atarskim putevima, na kojima se nakon kolčenja,  ustanovi neslaganje sa podacima  RGZ Službe za katastar nepokretnosti Sombor, protiv lica koja su izvršila uzurpaciju atarskog puta biće izdati nalozi za učinjeni prekršaj.