23 11 Sombor Štampa
četvrtak, 23 novembar 2017 15:33

Aktivna politika

zapošljavanja

 

 

Sagledavajući mere aktivne politike zapošljavanja, sprovedene tokom 2017. godine, Savet za zapošljavanje grada Sombora konstatovao je da je, u okviru programa koje je realizovao i finansirao grad, zaposleno 294 lica.

Za zapošljavanje nezaposlenih lica iz budžeta grada je izdvojeno 103.590.000 dinara, a zapošljavanje je ostvareno putem finansiranja programa samozapošljavanja, novog zapošljavanja, stručne prakse, javnih radova u oblasti starih zanata, kao i putem javnih radova preko javnih komunalnih preduzeća. Finansirani su i programi pomoći starim i nepokretnim licima, te poljočuvarska služba.Programi su realizovani uz tehničku podršku somborske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na sastanku Saveta za zapošljavanje, održanog 17. novembra, koncipirani su i predlozi koji će biti dostavljeni nadležnim organima. Predlozi se odnose na sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja tokom naredne godine, a jedan od predloga jeste da se u budžetu za 2018. godinu planira veći iznos sredstava za sprovođenje programa novog zapošljavanja.

„Za ovaj program je u 2017. godini bilo najveće interesovanje, odnosno, podneto je najviše zahteva, a predložićemo i da se prilikom realizovanja javnih radova više angažuju nezaposlena lica sa sela, kao i da se javni radovi organizuju na području sela“, kaže Sava Dojić, predsednik Saveta i član Gradskog veća za oblast finansija i privrede.